Hem |  Företaget |  Program |  Kontakt
BACCUS
Företaget startades 1990 inriktningen var då PC-Datorer för utom att vi levererade hem PC byggde vi också datorer som skulle sitta i väldigt krävande miljöer t.ex. Helikopter. Men i takt med att företaget blev känt för att lösa olika problem inom elektronik och mekanik så har också vår tekniska kompetens utvecklats.

Elektronik
Vi har bland annat konstruerat olika elektroniska system till marinens isbrytare, t.ex. sotningslarm, temperatur övervakningsmonitor, oljeflödeslarm till motorernas smörjsystem och dyktelefoner till marinens dykare. Har också varit med och utvecklat sattelitmottagare och videosystem.

   

Mekanik
Vi har arbetat mycket med mekanisk konstruktion inom tillverknings industrin, utvecklings arbetet sker givetvis med 3D Cad-Cam system som ger en foto realistisk bild över konstruktionen innan tillverkning på börjas.

Programmering
Har bland annat utvecklat program för att överföra fakturor via e-post ifrån SPCS till IntumJustitia, programmeringsinterface för att programmera olika maskiner i tillverknings industrin. Vi kan programmera Omron´s PLC system och deras grafiska pekskärmar ifrån enklare I/O system till fleraxliga servosystem. Övrig programmering sker med företrädesvis med programspråk som Visual-Basic, Delphi och Assambler.

Med denna kunskap i bagaget så kan vi hjälpa er
att knyta ihop och utnyttja er olika system maximalt.

Med Vänlig Hälsning BACCUS Crew

©BACCUS Computer/Edm-Tech 1990-2004